Využití fotografie při školní práci

Děti budou mít za úkol hledat na otázky fotografické odpovědi. Někdy chceme docílit toho, aby děti nechodily nevšímavě kolem míst, která jsou nebezpečná, nehezká, která žalují na činnost člověka. I v tomto případě postupujeme stejně jako u míst, na kterých jsme chtěli podpořit pozitivní vnímání. Postůj, dívej se, hledej svědectví, nalézej obrazové odpovědi.

1. Vytvoříme si fotopříběh nebo fotoreportáž z vlastních fotografií a fotodárek.

2. Fotografie budeme společně upravovat a publikovat na webu (ořez, efekty, CB..)

3. Malé vlastní fotoprojekty – koláže, pohlednice, pozvánky apod.

4. Fotovýlet do neznámé krajiny – ve spolupráci se školou.

5. Připravíme výstavu z vlastních fotografií ve škole.

6. Své fotografie připravíme pro veřejně vyhlášenou dětskou fotosoutěž.