Ukázky práce dětí ze zájmového kroužku Dětské fotografování při ZŠ Praha - Koloděje a ZŠ Magic - Hill v Říčanech, které vznikly při jejich vycházkách s fotoaparáty na místa blízko školy od jara do zimy 2013 - 2017.

Děti pracovaly s vlastním digitálním fotoaparátem. Na začátku cesty dostaly vždy úkoly, pro které měly vyhledat fotografické záběry.

Děti věděly, že mají jen omezený počet fotografií - většinou 10 - 15 na celou vycházku. O to víc musely vybírat nejvhodnější záběry. V další hodině si děti samy fotografie upravovaly pomocí dostupných volně ke stažení a online photo editorů.

Fotky dětí pořízené na kroužku Dětské fotografování jsou k prohlížení dostupné Rajče, FB a na Google+