Využití fotografie při monitorování

Monitorování je spojeno s vyhledáváním a určováním. Fotografie, jsou pak dokumentací toho, co děti našly a zjistily. Fotografie se mohou stát podkladem pro debatu nebo veřejnou diskusi. Prostřednictvím monitorování přiměji děti dívat se kolem sebe, přemýšlet o tom, co vidí.

1. Naučíme se vidět barvy - budeme se dívat na věci „barevně“ a fotografovat. 

2. Naučíme se hledat souvislosti a podobnosti – budeme hledat předměty, které např. začínají určitým písmenem, dívat se na věci jinak a fotografovat.

3. Naučíme se fotografovat portréty – vyzkoušíme si i ateliérové svícení