Využití fotografie pro intenzivnější vnímání míst

Mou snahou bude podpořit v dětech vztah k místu, ve kterém děti žijí. Jedním z mnoha způsobů, jak toho docílit, je využít fotografii. Děti mají přirozeně vyvinutou schopnost dívat se kolem sebe, pozorovat a objevovat. Pokud se tato schopnost záměrně nepěstuje a neposiluje,  postupně vyhasíná. Hledáček fotoaparátu se může stát okem, které znovu objevuje, dívá se jakoby poprvé.

1. Vyzkoušíme si různé úhly pohledu, zachytit atmosféru, pohyb, světlo, proměny přírody – naše foto experimenty a prostor pro tvůrčí projekty a dětskou fantazii.

2. Naučíme se vidět detaily (makro) - děti budou vyhledávat místa, která jsou v detailu zajímavá, zachytí si místo např. v okolí školy, připraví si své zátiší pro fotografování.